Liikmemaksu tasumise tingimused

  • Liikmemaksu suurus 22 eurot (350 EEK)
  • ENAÜ arve nr:10002059203008 (AS SEB Pank)
Liikmemaks jooksva aasta eest kuulub tasumisele hiljemalt jooksva aasta 31. märtsil. ENAÜ liikmeks astumise aastal kuulub liikmemaks täies ulatuses tasumisele, kui liikmeks astumise avaldus on esitatud kuni 30. juunini. Kui liikmeks astumise avaldus on esitatud pärast 30. juunit, peab tasuma pool ettenähtud liikmemaksust.

Astu liikmeks

ENAÜ liikmeks saavad astuda kuni 45-aastased Eesti Advokatuuri liikmed. Liikmeks astumise soovi korral täitke palun juuresolev ankeet. ENAÜ liikmeks vastuvõtmisest teavitatakse Teid ankeedis märgitud e-posti aadressil. Täida sooviavaldus

Liikmemaks

Liikmemaksu suurus 22 eurot aastas.
ENAÜ arve nr: 10002059203008 Loe tingimusi